top of page

Neden 1080?

Sözcükler gibi rakamlar da yoktur, ama doğanın düzeninde matematik vardır ve bize düşen rakamlar yoluyla düzenin işleyişini bulmaktır. Çünkü mükemmel işleyen evren, sayıların gücüyle düzenlenmiştir.

Numeroloji dedik ama...

 Numeroloji kısaca sayı bilimi olarak ifade edilebilir. İNSAN, DOĞA, EVREN arasındaki ilişkilerin rastlantısal olmadığını, sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar. Sayı bilimine Pisagor’dan çok önce Mısır’da önem verildiği bilinmektedir. Hatta İbraniler ve Araplar da numeroloji üzerine çalışmalar yapmıştır. Antik Mısır bilgeliğini yansıtan Hermetika'da şu ifadeyi bulmaktayız: "MÜKEMMEL IŞLEYEN EVREN, SAYILARIN GÜCÜYLE DÜZENLENMIŞTIR."

1080 ise bizim için rakamların anlamlarının sayısal bir düzen içinde bir araya getirilmesidir.

Adımızın birden fazla anlamı var...

- 1 -

Bir rakamı var olma ve başlangıç anlamını taşır. Yeni başlangıçlar, bağımsızlık ve liderlik anlamı taşır. Yeni kararları ve bu kararlara uyacak iradeyi, kendini keşfetmeyi ve güçlendirmeyi temsil eder.

 

- 8 -

Sekiz yenilenmeyi, sonsuz akışı, enerji ve güç dengesini sembolize eden kutsal bir rakamdır. Özgüven, kararlılık, çok çalışmak, güçlü ve istikrarlı olmak gibi anlamlara sahiptir. Bu, Sekiz`in devam etme, tekrar etme ve döngüyü temsil etmesinden dolayıdır. Sekiz, bolluk ve mali refah sayısıdır. Manevi olarak sekiz, bilinci bilinçsizle, dünyevi olanı maneviyatla birleştiren bir dengeleyicidir.

 

- 0 -

Sıfır bütünlüğü, başlangıcı ve sonu sembolize eder. Aynı zamanda sürekli akışın manevi anlamını ve doğasını da temsil eder. Artı ve eksi arasındaki tek tarafsız rakamdır. Bu yönüyle eşsiz bir demokrattır. Konu değer vermekse en üstündür; yanlarında göründüğünde diğer rakamlara değer, anlam katar ve destekler.

1080 bizim için başlangıçtan sonsuzluğa kadar desteklenen bir oluşum anlamına geliyor.

Başlangıcı temsil eden  BİR (1) ve sonsuzluğu, gücü, döngüyü temsil eden SEKİZ (8)'in sağına gelerek her iki sayının değerini artıran, destekleyici güç olan SIFIRLAR... Rakamların temsil ettiği 1080 oluşumu BİR’in var olma , başlangıç eylemi ile beraber SEKİZ`in devam etme, tekrar etme ve döngüyü temsil etmesi dolayısıyla da her yeni mağazamızda yeni bir başlangıç ve yeni bir sonsuzluğa gidişi ifade ediyor.

bottom of page